ANBI

Vanaf 1-1-2008 zijn giften  gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Islamitisch Centrum Maassluis heeft deze ANBI-status.